FAQ - Često postavljana pitanja

11. Kolika je cena popravke automatskog menjača (AM)?
Pitanje cene popravke automatskog menjača je najčešće postavljano pitanje, zato ćemo ga ovde detaljno obrazložiti. Kao prvo, nije moguće dati nikakvu cenu, čak ni okvirnu dok se detaljno ne utvrdi o čemu je reč. Dakle, najpre je potrebno izvršiti kompjutersku dijagnostiku kako bi se utvrdilo da li ima grešaka u memoriji računara po raznim kodovima, a prema tome i nepravilnosti u radu menjača. Kodna greška je uglavnom posledica kvara a ne uzrok. Ukoliko je reč o greškama u elektronici odnosno solenoidima, ovakve popravke u većini slučajeva mogu se obaviti na vozilu bez demontaže automatskog menjača, odnosno samo skidanjem kartera. Za sve ostale slučajeve preostaje samo demontaža automatskog menjača, rastavljanje na najsitnije delove, a potom utvrdjivanje i otklanjanje kvara. Prema tome, cena popravke automatskog menjača zavisi od više činilaca, od toga da li je bio moguć parcijalni popravak ili ne, da li je bila potrebna kompletna rekonstrukcija automatskog menjača, zatim koji model menjača je u pitanju, vremenski utrošeno vreme na otklanjanje kvara, zamena ulja i drugo. Dakle, cena popravke automatskog menjača ne može se dati okvirno nego je potrebno utvrditi tačno o čemu se radi.
22. Kada je potrebno izvšiti promenu ulja na AM?
Na automatskim menjačima proizvedenim do 2005. godine, zamenu ulja je potrebno izvršiti na svakih 25.000 predjenih kilometara. Na automatskim menjačima proizvedenim posle 2005. godine, zamenu ulja je potrebno učiniti nakon predjenih 50.000 kilometara. Medjutim, treba imati u vidu da su ovo generalne preporuke i da je zamenu ulja poželjno učiniti i pre isteka ovih rokova.
33. Koje je najbolje ulje za AM i koliko košta zamena ulja?
Najbolje ulje za automatski menjač vašeg vozila je ono ulje koje navodi proizvodjač. Cena zamene ulja zavisi od modala automatskog menjača i najbolje je da zamenu ulja prepustite stručnjaku koji će pregledati automatski menjač vašeg vozila radi utvrdjivanja eventualnih curenja ulja i drugih mogućih nepravilnosti kao što su postojanje taloga metalnih i drugih čestica, korozije, prljavštine, kako bi se sprečili eventualni veći kvarovi na AM. Pored toga, nestručni pristup prilikom zamene ulja može prouzrokovati greške i gubitak podataka na kompjuteru ili dovesti do drugih većih nepravilnosti u radu automatskog menjača.
44. Kako da proverim nivo ulja u AM?
Merač nivoa ulja obično se nalazi sa desne strane motora sa oznakom "Trans oil". Auto mora biti na ravnoj površini u praznom hodu odnosno leru, a preporučljivo je da temperatura motora bude radna. Ručicu menjača staviti u P ili N poziciju zavisno od vrste menjača. Ulje treba dodavati pažljivo i polako uz stalnu kontrolu nivoa dok se ne dobija potrebna količina. Vodite računa da količina dodatog ulja ne bi trebalo biti veća od pola litre jer ukoliko nedostaje veća količina ulja, to je siguran znak da automatski menjač ne radi dobro. U tom slučaju potrebno je utvrditi uzrok zbog koga nedostaje ulje a najbolje je da to učnite u proverenom servisu.
55. Na koliko je potrebno izvršiti redovan servis AM?
Proizvodjači daju različite preporuke za redovan servis automatskih menjača. U svakom slučaju, redovan servis automatskog menjača treba obaviti najmanje jednog godišnje ili na svakih 80.000 predjenih kilometara. Naravno, ukoliko primetite bilo kakve promene u radu automatskog menjača kao što su: udarci, proklizavanje, curenje ulja i slično, potrebno je da se obratite pouzdanom servisu i preventivno izbegnete veće troškove.
66. Koliki je vek trajanja AM?
Vek trajanja odredjenog automatskog menjaca nije moguće precizno odrediti. Neki modeli se kvare relativno brzo dok drugi traju duže od optimalno predvidjenog roka. Možemo reći da prosečni vek trajanja automatskog menjača iznosi od 150.000 do 250.000 predjenih kilometara. Pri tome treba napomenuti da vrednost automobila nije siguran pokazatelj da je u njega ugradjen i kvalitetan automatski menjač. Takodje, vek trajanja automatskog menjača zavisi i kako se sa njime postupa i kako se održava. Redovan servis je svakako preporuka ukoliko želite produžiti vek trajanja automatskog menjača vašeg vozila.
77. Kako pravilno održavati i postupati sa AM?
Za optimalno trajanje automatskog menjača najvažnije je redovno menjanje ulja i redovan servis i naravno pridržavanje osnovnih pravila koja važe za vožnju automobila sa automatskim menjačem. Ta pravila su sledeća: obavezno stiskanje kočnice pre ubacivanja u brzinu i kretanja sa mesta; obavezno pritiskanje dugmeta na ručici menjača pre promene pozicije; kod stajanja, pritisnite kočnicu, izbacite auto iz brzine i stavie u poziciju"P" nije preporučljivo ljuljanje auta napred-nazad jer to uništava AM; nije preporučljivo startovanje iz mesta uz istovremeno držanje kočnice i dodavanje gasa, za takav start postoje posebni automatski menjači sa specijalnim konvertorima; kod parkiranja aktivirajte parking kočnicu; ukoliko se auto ne vozi duže vreme poželjno je startovanje auta barem jednom mesečno ili promena svih pozicija automatskog menjača pri radnoj temperaturi motora. Ukoliko se pridržavate ovih pravila kao i pravila koja preporučuju pojedini proizvodjači automatskih menjača, svakako ćete produžiti njegov vek trajanja.
88. Da li je moguća zamena AM običnim menjačem?
U principu moguća je zamena automatskog menjača običnim odnosno manuelnim menjačem ali treba imati u vidu da takav vid zamene nije u pojedinim slučajevima isplativi ako se uzme u obzir da se ne menja samo menjač već i niz drugih stvari.
99. Da li auto sa AM troši više goriva?
Automobili sa automatskim menjačima troše više goriva od automobila sa običnim menjačima najviše do 8%. Naravno, ovaj procenat zavisi i od načina odnosno brzine vožnje, prenosa snage sa motora na automatski menjač, vrste konvertora i pumpe i drugo.
1010. Šta obuhvata garancija popravke AM?
Garancija na popravku automatskog menjača odnosi se na one delove koju su zamenjeni, a kod remonta na celi automatski menjač. Garancija se daje pismeno, na period od godinu dana i podrazumeva rukovanje automatskim menjačem u skladu sa preporučenim pravilima.