Besplatna dijagnostika kvara automatskog menjača

U BG Automatik servisu automatskih menjača možete dobiti besplatnu i kompletnu dijagnostiku kvara i nepravilnosti rada automatskog menjača vašeg automobila. Tačna kompjuterska dijagnoza je od presudne važnosti za rešavanje problema sa automatskim menjačima i stoga joj treba pristupiti sa posebnom pažnjom. Naš servis raspolaže specijalnim softverom najnovije generacije za utvrdjivanje kvara na automatskim menjačima bez obzira na vrstu automobila i automatskog menjača.

Kompjuterska dijagnostika automatskih menjača obuhvata:

  • Kodiranje elemenata automatskog menjača;
  • Kodiranje elemenata motora;
  • Programiranje i adaptaciju računarskog sistema;
  • Čitanje i brisanje grešaka;
  • Reset servisnih intervala;
  • Provera elektronskih komponenti, kablova i senzora;
  • Provera nivoa i stanja tečnosti.

Zašto je kompjuterska dijagnostika bitna?

Preventivna kompjuterska dijagnostika automatskog menjača vašeg automobila može vas zaštititi od velikih troškova. Ukoliko pak primetite da nešto nije u redu sa vašim automatskim menjačem, bitno je da reagujete na vreme pre nego što nepravilnost u radu menjača preraste u veći problem. Kompjuterska dijagnostika je veoma važna kod automobila sa automatskim menjačima jer preventivno sprečava veća oštećenja i kvarove ako se reaguje na vreme. Sa druge strane, kompjuterska dijagnostika štedi novac budući da početne nepravilnosti u radu mogu lako prerasti u veće kvarove i oštećenja čija popravka i reparacija košta mnogo više. Pored toga, veoma je bitno da kompjutersku dijagnostiku obavite u servisu koji raspolaže savremenom opremom i obučenim tehničarima sa iskustvom.

Skeniranje prenosnih kodova je bitan prvi korak prilikom uspostavljanja dijagnoze kvara odnosno utvrdjivanja uzroka u nepravilnosti rada automatskog menjača. Kompjuterski sistem vozila sa automatskim menjačima predstavlja složen mehanizam koji prikuplja i šalje infromacije na glavni kompjuter automobila. Dijagnostički tehničar ima zadatak da protumači dobijene informacije o perfomansama i radu automatskog menjača, a zatim da locira i utvrdi kvar na automatskom menjaču.

Prilikom dijagnosticiranja problema sa automatskim menjačima ljudski faktor je od presudne važnosti. Kompjuterski skener prikazuje numeričku šifru kojom je identifikovan problem, a dijagnostički tehničar daje tumačenje i sveobuhvatnu procenu šta se zapravo dešava u radu automatskog menjača.

Servis automatskih menjača BG Automatik koristi najnoviju računarsku opremu za dijagnostiku rada automatskih menjača. Naši obučeni tehničari će precizno i tačno utvrditi kvar na vašem automatskom menjaču i predložiti mere za njegovo efikasno otklanjanje.

Kontaktirajte nas, zakažite svoj termin za dijagnostiku i preventivno zaštite sebe od nepotrebnih troškova a vaš automobil od većeg kvara i oštećenja.